Mitsuru Tamura no.2000 – 1978 (very good)

39.000.000