Hiển thị kết quả duy nhất

Đàn cao cấp (17 - 500 triệu)

Kohno 15 – 1977 (Excellent)

51.000.000