Showing 1–16 of 23 results

Nhật cũ ở đây chúng ta hiểu là các cây đàn của Nhật đã qua sử dụng. Đối với người VN ta thì là các cây khoảng vài ba triệu mang các thương hiệu như: Yamaha, Matsuoka, Shinano, Takamine…
Ở đây, chúng tôi phân loại dòng Nhật cũ sẽ có giá từ 9 triệu trở lại.

10.000.000
7.000.000

Our Guitars

Aria AC 25 (good)

4.500.000

Chưa phân loại

Ecole 300 (very good)

6.500.000
2.500.000
4.700.000
5.000.000
9.000.000
9.500.000
3.500.000
5.000.000
2.900.000
7.000.000
3.500.000
3.500.000
6.500.000