Showing 1–16 of 28 results

Nhật cũ ở đây chúng ta hiểu là các cây đàn của Nhật đã qua sử dụng. Đối với người VN ta thì là các cây khoảng vài ba triệu mang các thương hiệu như: Yamaha, Matsuoka, Shinano, Takamine…
Ở đây, chúng tôi phân loại dòng Nhật cũ sẽ có giá từ 9 triệu trở lại.

Our Guitars

Matsuoka M30 (good)

6.500.000
5.500.000
5.500.000
7.000.000

Our Guitars

Matsuoka m50 (good)

6.500.000
Out of stock
9.000.000
10.000.000
7.000.000
Out of stock

Chưa phân loại

Ecole 300 (very good)

6.500.000
2.500.000
4.700.000
5.000.000
9.000.000
Out of stock
9.500.000
Out of stock
3.500.000
5.000.000