LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI:

GUITAR VŨ HIỂN

Liên hệ: 0917108026

https://www.facebook.com/GuitarVuHien/
https://www.facebook.com/hientango

https://www.youtube.com/user/Vuhienguitar

hientango@gmail.com