Showing all 7 results

Với việc là đại diện độc quyền của nhiều hãng guitar nổi tiếng thế giới, Emotion Guitar có một chính sách hỗ trợ giảm giá từ 10 – 20% cho mỗi sản phẩm khi order trước.
Cụ thể khi khách hàng có đơn đặt hàng trước, sẽ có % giảm giá với thời gian nhận đàn như sau:
– Hanika (Đức): Giảm 15%, đặt cọc 20%. Thời gian nhận hàng 3-6 tháng tùy model.
– Sakurai Kohno (Nhật): giảm 15%, đặt cọc 20%. Thời gian nhận hàng 3- 12 tháng tùy model.
– Wolgang Jellinghaus (Đức): Giảm giá 18%, đặt cọc 20%. Thời gian nhận hàng 2 – 12 tháng tùy model.
– Libor Prazan (Tiệp): Giảm 10%, đặt cọc 20%. Thời gian nhận hàng 4 – 5 tháng tùy model.
– Saers (Trung Quốc): Giảm 20%, đặt cọc 25%. Thời gian nhận hàng 2 – 4 tháng tùy model.
– Antonio Sanchez (Tây Ban Nha): Giảm 12%, đặt cọc 20%. Thời gian nhận đàn 4-6 tháng tùy model.
– Otto Vowinkel (Hà Lan): Giảm 10%, đặt cọc 25%. Thời gian nhận đàn 3 -12 tháng tùy model.
– Picado (Tây Ban Nha): Giảm 10%, đặt cọc 20%. Thời gian nhận đàn 3 – 6 tháng tùy model.

– Juan Hernandez (Tây Ban Nha): Giảm 18%, đặt cọc 25%, nhận đàn sau 2-6 tháng.

– Esteve – Adalid (Tây Ban Nha): Giảm 18%, đặt cọc 25%, nhận hàng sau 2 – 6 tháng.

-17%
58.000.000
-15%

Chính sách order giảm giá

Hanika Grand Concert (hàng order giảm giá)

115.000.000
-10%

Chính sách order giảm giá

Otto Vowinkel Concerto (hàng order giảm giá)

184.000.000
-18%

Chính sách order giảm giá

Jellinghaus Torres 114 (hàng order giảm giá)

60.000.000
-15%

Chính sách order giảm giá

Sakurai Maestro RF (hàng order giảm giá)

187.000.000
-20%

Chính sách order giảm giá

Saers A90 (hàng order giảm giá)

37.000.000
-16%
38.000.000