Showing 1–16 of 52 results

Luxury là nhưng cây đàn có giá trị sưu tập cao, hầu hết là Top model của các hãng đàn nổi tiếng thế giới.

Đàn cao cấp (17 - 500 triệu)

Sakurai Kohno Maestro J (brand new)

280.000.000

Đàn cao cấp (17 - 500 triệu)

Masaru Kohno no.30 – 1975 (excellent)

999.999.999

Đàn cao cấp (17 - 500 triệu)

Masaru Kono – 1960 (excellent)

9.999.999.999

Đàn cao cấp (17 - 500 triệu)

Ahambra Vilaplana MT – 2024 (brand new)

240.000.000

Đàn cao cấp (17 - 500 triệu)

Masaru Kohno 1963 (very good)

999.999.999

Đàn cao cấp (17 - 500 triệu)

Matsuoka no.80 Special – 1974 (very good)

40.000.000

Đàn cao cấp (17 - 500 triệu)

Sakurai PC J – 2024 (brand new)

285.000.000

Đàn cao cấp (17 - 500 triệu)

Jose Ramirez 1a – 2022 (brand new)

230.000.000

Đàn cao cấp (17 - 500 triệu)

Andrea Tacchi – 2018 (Excellent)

700.000.000

Đàn cao cấp (17 - 500 triệu)

Masaru Kohno 20 – 1974 (excellent)

85.000.000

Đàn cao cấp (17 - 500 triệu)

Matsuoka no.100 – 1972 (very good)

65.000.000

Đàn cao cấp (17 - 500 triệu)

Masaki Sakurai 77th – 2021 (brand new)

390.000.000

Đàn cao cấp (17 - 500 triệu)

Ignacio Fleta 1965 Brazil Rosewood

1.600.000.000

Đàn cao cấp (17 - 500 triệu)

Yamaha GC30A 650mm – 1983 (excellent)

95.000.000

Đàn cao cấp (17 - 500 triệu)

Jose Ramirez 1a 650mm – 1985 (like new)

250.000.000
Out of stock

Đàn cao cấp (17 - 500 triệu)

Esteve Aniversario – 2023 (excellent)

165.000.000