Showing 1–16 of 158 results

Hạng mục “Guitar cao cấp” bao gồm các cây đàn được định gía từ 17 triệu trở lên bao gồm cả đàn mới và cũ, đây là những sản phẩm đến từ nhiều quốc gia trên thế giới.
Các cây đàn ở đây đã được lựa chọn kỹ lưỡng và định giá rất đúng với giá trị sản phẩm. Mỗi cây đàn sẽ có mô tả cụ thể tình trạng từ âm thanh đến hình thức, thông số đàn. Các bức ảnh sẽ chụp kỹ từng vết xước của cây đàn để khách hàng không bị thất vọng sau khi nhận hàng.

Đàn cao cấp (17 - 500 triệu)

Martinez ES12 (brand new)

18.000.000

Đàn cao cấp (17 - 500 triệu)

Yamaha GC30A – 1977 (very good)

75.000.000

Đàn cao cấp (17 - 500 triệu)

Antonio Picado Special – 1999 (very good)

70.000.000

Đàn cao cấp (17 - 500 triệu)

Masaru Kohno 20 – 1975 (excellent)

65.000.000

Đàn cao cấp (17 - 500 triệu)

Sakurai Kohno Maestro J (brand new)

280.000.000

Đàn cao cấp (17 - 500 triệu)

Masaru Kohno no.30 – 1975 (excellent)

999.999.999

Đàn cao cấp (17 - 500 triệu)

Masaru Kono – 1960 (excellent)

9.999.999.999

Đàn cao cấp (17 - 500 triệu)

Adalid Homenaje 2024 (brand new)

175.000.000

Đàn cao cấp (17 - 500 triệu)

Juan Hernandez Anivesario 25th – 2024 (brand new)

168.000.000

Đàn cao cấp (17 - 500 triệu)

Juan Hernandez Sonata CE (brand new)

42.000.000

Đàn cao cấp (17 - 500 triệu)

Esteve Adalid – 2024 (brand new)

75.000.000

Đàn cao cấp (17 - 500 triệu)

Ahambra Vilaplana MT – 2024 (brand new)

240.000.000
Out of stock

Đàn cao cấp (17 - 500 triệu)

Ahambra 6P (like new)

18.000.000

Đàn cao cấp (17 - 500 triệu)

Masaru Kohno 1963 (very good)

999.999.999
Out of stock

Đàn cao cấp (17 - 500 triệu)

Ahambra Line Profesional 2024 (brand new)

82.000.000

Đàn cao cấp (17 - 500 triệu)

Masaru Kohno no.30 – 1978 (very good)

85.000.000