Showing 1–16 of 50 results

Hạng mục “Guitar cao cấp” bao gồm các cây đàn được định gía từ 17 triệu trở lên bao gồm cả đàn mới và cũ, đây là những sản phẩm đến từ nhiều quốc gia trên thế giới.
Các cây đàn ở đây đã được lựa chọn kỹ lưỡng và định giá rất đúng với giá trị sản phẩm. Mỗi cây đàn sẽ có mô tả cụ thể tình trạng từ âm thanh đến hình thức, thông số đàn. Các bức ảnh sẽ chụp kỹ từng vết xước của cây đàn để khách hàng không bị thất vọng sau khi nhận hàng.

Đàn cao cấp (17 - 500 triệu)

Ryoji Matsuoka no.80S (Excellent)

50.000.000

Đàn cao cấp (17 - 500 triệu)

Jose Ramirez 2NWA – 2017 (Excellent)

50.000.000

Đàn cao cấp (17 - 500 triệu)

Raimundo Thule – 2022 (brand new)

24.000.000

Đàn cao cấp (17 - 500 triệu)

Antonio Lopez Estudio -1999 (Excellent)

25.000.000
24.000.000

Đàn cao cấp (17 - 500 triệu)

Saers AH80 – 2022 (brand new)

45.000.000

Đàn cao cấp (17 - 500 triệu)

Yamaha GCS31 (mint)

32.000.000

Đàn cao cấp (17 - 500 triệu)

Ramundo 180 (brand new)

80.000.000

Đàn cao cấp (17 - 500 triệu)

Raimundo 148 (brand new)

42.000.000

Đàn cao cấp (17 - 500 triệu)

Raimundo 133 (brand new)

23.000.000
33.000.000

Đàn cao cấp (17 - 500 triệu)

Wataru Stuji S3 (excellent)

50.000.000

Đàn cao cấp (17 - 500 triệu)

Mitsuru Tamura no.2000 – 1978 (very good)

39.000.000

Đàn cao cấp (17 - 500 triệu)

Esteve 8 – 2022 (brand new)

35.000.000

Đàn cao cấp (17 - 500 triệu)

Manuel Adalid Trandicional – 2022 (brand new)

195.000.000

Đàn cao cấp (17 - 500 triệu)

Juan Hernandez Sonata – 2022 (brand new)

24.000.000