Chính sách giảm giá

Với việc là đại diện độc quyền của nhiều hãng guitar nổi tiếng thế giới, Emotion Guitar có một chính sách hỗ trợ giảm giá từ 10 – 20% cho mỗi sản phẩm khi order trước.
Cụ thể khi khách hàng có đơn đặt hàng trước, sẽ có % giảm giá với thời gian nhận đàn như sau:
– Hanika (Đức): Giảm 15%, đặt cọc 20%. Thời gian nhận hàng 3-6 tháng tùy model.
– Sakurai Kohno (Nhật): giảm 15%, đặt cọc 20%. Thời gian nhận hàng 3- 12 tháng tùy model.
– Wolgang Jellinghaus (Đức): Giảm giá 18%, đặt cọc 20%. Thời gian nhận hàng 2 – 12 tháng tùy model.
– Libor Prazan (Tiệp): Giảm 10%, đặt cọc 20%. Thời gian nhận hàng 4 – 5 tháng tùy model.
– Saers (Trung Quốc): Giảm 20%, đặt cọc 25%. Thời gian nhận hàng 2 – 4 tháng tùy model.
– Antonio Sanchez (Tây Ban Nha): Giảm 12%, đặt cọc 20%. Thời gian nhận đàn 4-6 tháng tùy model.
– Otto Vowinkel (Hà Lan): Giảm 12%, đặt cọc 20%. Thời gian nhận đàn 3 -12 tháng tùy model.
– Picado (Hà Lan): Giảm 10%, đặt cọc 20%. Thời gian nhận đàn 3 – 6 tháng tùy model.