Hiển thị 1–16 của 34 kết quả

Luxury là nhưng cây đàn có giá trị sưu tập cao, hầu hết là Top model của các hãng đàn nổi tiếng thế giới.

Đàn cao cấp (17 - 500 triệu)

Adalid Homenase 2023 (brand new)

170.000.000

Đàn cao cấp (17 - 500 triệu)

Masaru Kohno Maestro – 1986 (very good)

190.000.000
Hết hàng

Đàn cao cấp (17 - 500 triệu)

Yamaha GC 30A – 1978 (excellent)

75.000.000

Đàn cao cấp (17 - 500 triệu)

Yamaha Gc70 – 2010 (excellent)

170.000.000
Hết hàng

Đàn cao cấp (17 - 500 triệu)

Sakazo Nakade no.5000 -.1981 (very good)

75.000.000

Đàn cao cấp (17 - 500 triệu)

Masaru Kohno Maestro – 1986 (excellent)

165.000.000
Hết hàng

Đàn cao cấp (17 - 500 triệu)

Masaru Kohno 5 – 1969 (excellent)

45.000.000
Hết hàng

Đàn cao cấp (17 - 500 triệu)

Sakurai maestro RF – 2022 (brand new)

195.000.000

Đàn cao cấp (17 - 500 triệu)

Adalid Catedral X Rio – 2023 (brand new)

320.000.000

Đàn cao cấp (17 - 500 triệu)

Ignacio Fleta 2006 – excellent

750.000.000

Đàn cao cấp (17 - 500 triệu)

Stephan Connor – 2023 (brand new)

390.000.000

Đàn cao cấp (17 - 500 triệu)

Jose Ramirez 1a Camara – 1992 (excellent)

240.000.000

Đàn cao cấp (17 - 500 triệu)

Juan Hernandez Especial 2023 (brand new)

175.000.000

Đàn cao cấp (17 - 500 triệu)

Jose Yacopi – 1985 (Excellent)

120.000.000

Đàn cao cấp (17 - 500 triệu)

Kevin Aram – 1997 (excellent)

160.000.000

Đàn cao cấp (17 - 500 triệu)

Sakurai Maestro 77th – 2021 (brand new)

400.000.000