Hiển thị tất cả 10 kết quả

Luxury là nhưng cây đàn có giá trị sưu tập cao, hầu hết là Top model của các hãng đàn nổi tiếng thế giới.

220.000.000

Đàn cao cấp (17 - 500 triệu)

Paulino Bernabe Royal – 2003 (Mint)

500.000.000

Đàn cao cấp (17 - 500 triệu)

Antonius Muller – 2004 (very good)

255.000.000

Đàn cao cấp (17 - 500 triệu)

Ramirez 1a (dấu đỏ 1986) – 1989 (Excellent)

170.000.000
110.000.000
63.000.000

Đàn cao cấp (17 - 500 triệu)

Manuel Rodriguez SR. Siro – 2012 (mint)

285.000.000

Đàn cao cấp (17 - 500 triệu)

A. Burguet mod AB (Excellent)

110.000.000

Đàn cao cấp (17 - 500 triệu)

Antonio Monteno Marin 2004 (Very good)

200.000.000

Đàn cao cấp (17 - 500 triệu)

Herman Hauser 3 – 2005 (Excellent)

550.000.000