Hiển thị 1–16 của 23 kết quả

Luxury là nhưng cây đàn có giá trị sưu tập cao, hầu hết là Top model của các hãng đàn nổi tiếng thế giới.

Đàn cao cấp (17 - 500 triệu)

Jose Yacopi – 1985 (Excellent)

120.000.000

Đàn cao cấp (17 - 500 triệu)

Hanika Double Top 1a

250.000.000

Đàn cao cấp (17 - 500 triệu)

Kevin Aram – 1997 (excellent)

160.000.000

Đàn cao cấp (17 - 500 triệu)

Sakurai Maestro 77th – 2021 (brand new)

400.000.000

Đàn cao cấp (17 - 500 triệu)

Adalid Romantica – 2023 (brand new)

90.000.000

Đàn cao cấp (17 - 500 triệu)

Otto Vowinkel concerto 1a – 2023 (brand new)

240.000.000

Đàn cao cấp (17 - 500 triệu)

Ryoji Matsuoka no.80S (Excellent)

50.000.000

Đàn cao cấp (17 - 500 triệu)

Manuel Adalid Trandicional – 2022 (brand new)

195.000.000

Đàn cao cấp (17 - 500 triệu)

Ignacio Fleta – 1968 (Excellent)

1.600.000.000

Đàn cao cấp (17 - 500 triệu)

Masaru Kohno Maestro – 1998 (mint)

999.999.999

Đàn cao cấp (17 - 500 triệu)

Stella – 2021 (brand new)

95.000.000

Đàn cao cấp (17 - 500 triệu)

Daniel Friederich – 1988 (good)

1.500.000.000

Đàn cao cấp (17 - 500 triệu)

Libor Parazan “Medusa” – 2022 (mint)

120.000.000

Đàn cao cấp (17 - 500 triệu)

Sumio Korusawa no.30 – 1982 (Excellent)

Đàn cao cấp (17 - 500 triệu)

Picado Concerto – 2022 (brand new)

110.000.000

Đàn cao cấp (17 - 500 triệu)

Stephan Connor – 2014 (very good)

290.000.000