Hiển thị 1–16 của 40 kết quả

Hạng mục “Guitar cao cấp” bao gồm các cây đàn được định gía từ 17 triệu trở lên bao gồm cả đàn mới và cũ, đây là những sản phẩm đến từ nhiều quốc gia trên thế giới.
Các cây đàn ở đây đã được lựa chọn kỹ lưỡng và định giá rất đúng với giá trị sản phẩm. Mỗi cây đàn sẽ có mô tả cụ thể tình trạng từ âm thanh đến hình thức, thông số đàn. Các bức ảnh sẽ chụp kỹ từng vết xước của cây đàn để khách hàng không bị thất vọng sau khi nhận hàng.

Đàn cao cấp (17 - 500 triệu)

Masaru Kohno Maestro – 1998 (mint)

999.999

Đàn cao cấp (17 - 500 triệu)

Stella – 2021 (brand new)

95.000.000

Đàn cao cấp (17 - 500 triệu)

Daniel Friederich – 1988 (good)

1.450.000.000

Đàn cao cấp (17 - 500 triệu)

Yamaha GC20 – 1983 (Very good)

50.000.000

Đàn cao cấp (17 - 500 triệu)

Otto Vowinkel 1a – 2022 (brand new)

210.000.000

Đàn cao cấp (17 - 500 triệu)

Libor Parazan “Medusa” – 2022 (mint)

145.000.000

Đàn cao cấp (17 - 500 triệu)

Sumio Korusawa no.30 – 1982 (Excellent)

85.000.000

Đàn cao cấp (17 - 500 triệu)

Ryoji Matsuoka Mh 100 – 1982 (excellent)

24.000.000

Đàn cao cấp (17 - 500 triệu)

Picado Concerto – 2022 (brand new)

105.000.000

Đàn cao cấp (17 - 500 triệu)

Stephan Connor – 2014 (very good)

295.000.000

Đàn cao cấp (17 - 500 triệu)

Kohno 5 – 1967 (Excellent)

60.000.000

Đàn cao cấp (17 - 500 triệu)

Max Stromhmer – 1992 (very good)

95.000.000

Đàn cao cấp (17 - 500 triệu)

Sakurai Maestro RF – 2022 (brand new)

220.000.000

Đàn cao cấp (17 - 500 triệu)

Wolfgang Jellinghauser Signature – 2022 (mint)

115.000.000
220.000.000

Đàn cao cấp (17 - 500 triệu)

Saers A50 – 2022 (brand new)

29.000.000