Hiển thị tất cả 12 kết quả

Đàn cao cấp (17 - 500 triệu)

Masaru Kohno Maestro – 1986 (very good)

190.000.000

Đàn cao cấp (17 - 500 triệu)

Sakurai Maestro – 2023 (brand new)

210.000.000
Hết hàng

Đàn cao cấp (17 - 500 triệu)

Sakurai Concert R – 2002 (very good)

62.000.000

Đàn cao cấp (17 - 500 triệu)

Sakurai Kohno Professional J – 2023 (brand new)

110.000.000

Đàn cao cấp (17 - 500 triệu)

Sakurai Concerto J – 2023 (brand new)

110.000.000
Hết hàng

Đàn cao cấp (17 - 500 triệu)

Masaru Kohno no.30 – 1981 (excellent)

75.000.000
Hết hàng

Đàn cao cấp (17 - 500 triệu)

Masaru Kohno 10 – 1974 (excellent)

50.000.000
Hết hàng

Đàn cao cấp (17 - 500 triệu)

Masaru Kohno 5 – 1969 (excellent)

45.000.000
Hết hàng

Đàn cao cấp (17 - 500 triệu)

Sakurai maestro RF – 2022 (brand new)

195.000.000

Đàn cao cấp (17 - 500 triệu)

Masaru Kohno Concerto 1986 (Very good)

55.000.000

Đàn cao cấp (17 - 500 triệu)

Sakurai Maestro 77th – 2021 (brand new)

400.000.000

Đàn cao cấp (17 - 500 triệu)

Stella – 2021 (brand new)

95.000.000