Hiển thị tất cả 6 kết quả

Đàn cao cấp (17 - 500 triệu)

Sakurai PC R – 2018 (mint)

128.000.000

Đàn cao cấp (17 - 500 triệu)

Sakurai no.10 – 1979 (excellent)

52.000.000
110.000.000

Đàn cao cấp (17 - 500 triệu)

Sakurai Concert R (brand new)

95.000.000

Đàn cao cấp (17 - 500 triệu)

Kohno 5 – 1968 (good)

35.000.000

Đàn cao cấp (17 - 500 triệu)

Kohno 15 – 1977 (Excellent)

51.000.000