Hiển thị kết quả duy nhất

Đàn cao cấp (17 - 500 triệu)

Ramirez 1a (dấu đỏ 1986) – 1989 (Excellent)

170.000.000