Hiển thị tất cả 12 kết quả

Với việc là đại diện độc quyền của nhiều hãng guitar nổi tiếng thế giới, Emotion Guitar có một chính sách hỗ trợ giảm giá từ 10 – 20% cho mỗi sản phẩm khi order trước.
Cụ thể khi khách hàng có đơn đặt hàng trước, sẽ có % giảm giá với thời gian nhận đàn như sau:
– Hanika (Đức): Giảm 15%, đặt cọc 20%. Thời gian nhận hàng 3-6 tháng tùy model.
– Sakurai Kohno (Nhật): giảm 15%, đặt cọc 20%. Thời gian nhận hàng 3- 12 tháng tùy model.
– Wolgang Jellinghaus (Đức): Giảm giá 18%, đặt cọc 20%. Thời gian nhận hàng 2 – 12 tháng tùy model.
– Libor Prazan (Tiệp): Giảm 10%, đặt cọc 20%. Thời gian nhận hàng 4 – 5 tháng tùy model.
– Saers (Trung Quốc): Giảm 20%, đặt cọc 25%. Thời gian nhận hàng 2 – 4 tháng tùy model.
– Antonio Sanchez (Tây Ban Nha): Giảm 12%, đặt cọc 20%. Thời gian nhận đàn 4-6 tháng tùy model.
– Otto Vowinkel (Hà Lan): Giảm 10%, đặt cọc 25%. Thời gian nhận đàn 3 -12 tháng tùy model.
– Picado (Tây Ban Nha): Giảm 10%, đặt cọc 20%. Thời gian nhận đàn 3 – 6 tháng tùy model.

– Juan Hernandez (Tây Ban Nha): Giảm 18%, đặt cọc 25%, nhận đàn sau 2-6 tháng.

– Esteve – Adalid (Tây Ban Nha): Giảm 18%, đặt cọc 25%, nhận hàng sau 2 – 6 tháng.

-10%

Chính sách order giảm giá

Esteve 11 – 2022 (chính sách order trước)

38.700.000
-15%

Chính sách order giảm giá

Enzo La Rosa Concerto (order giảm giá)

51.000.000
-16%
46.000.000
-18%

Chính sách order giảm giá

Juan Hernande Maestro (hàng order giảm giá)

70.000.000
-17%
58.000.000
-15%

Chính sách order giảm giá

Hanika Grand Concert (hàng order giảm giá)

115.000.000
-10%

Chính sách order giảm giá

Otto Vowinkel Concerto (hàng order giảm giá)

184.000.000
-18%

Chính sách order giảm giá

Jellinghaus Torres 114 (hàng order giảm giá)

60.000.000
-15%

Chính sách order giảm giá

Sakurai Maestro RF (hàng order giảm giá)

187.000.000
-18%

Chính sách order giảm giá

Hanika double top 1a (hàng order giảm giá)

230.000.000
-20%

Chính sách order giảm giá

Saers A90 (hàng order giảm giá)

37.000.000
-16%
38.000.000