Jose Ramirez 1a – 2022 (brand new)

230.000.000

Cây đàn với vẻ đẹp và thiết kế truyền thống cùng với âm thanh sống động, sáng và mạnh mẽ hơn so với các cây đàn từ trước những năm 1990, tất nhiên mỗi thời kỳ sẽ có vẻ đẹp và hơi hướng đặc trưng của mỗi thời kỳ đó.

• Thông số đàn:
Top: Cedaz
Back, double side: India rosewood
Scale, nut: 650mm, 52mm
Case hãng.