Ba Đờn C170 (brand new)

2.100.000

CLASSIC GUITAR BA ĐỜN:

Mã: C-170
Mặt: gỗ thông sitka
Eo + lưng: hồng đào cao cấp
Cần: gỗ thao lao, có ty chống cong cần
Mặt phím:gỗ mật
Ngựa: gỗ mật
Dây: alice AC130
Khóa: Taiwan

Hai loại: sơn mờ và sơn bóng