Festival guitar quốc tế Hà Nội lần thứ 5 (19-22/10/2023) – Manuel Adalid

• Festival năm nay tự mình thấy quá ấn tượng và cảm xúc dù cách làm âm thầm hơn mọi năm.. • Năm nay đã 7 năm kể từ ngày đầu tiên làm Festival quốc tế. Sau mỗi lần, mình luôn tự nhủ sẽ dừng tổ chức nhưng chưa bao giờ làm được điều đó.. • Tất cả giảm khảo đều luôn hạnh phúc khi đến Hà Nội và tại Festival, những cảm xúc thật khó quên. • Cảm ơn tất cả..