Antonio Picado Special – 1999 (very good)

70.000.000

Antonio Picado Special 1999, cây đàn được làm theo đơn đặt riêng khi nghệ nhân chưa nghỉ hưu và bán lại xưởng của mình.
Âm thanh rất ngọt ngào, tinh tế..
Back và side làm từ Jacaranda rất đẹp, mang giá trị sưu tầm cao.