Esteve 11 – 2023 (brand new)

40.000.000

Cây đàn của hãng Esteve nổi tiếng Valencia. Ngoại hình chau chuốt và rất thẩm mỹ, truyền thống. Âm thanh hài hòa và đậm chất Tây Ban Nhà truyền thống.