Hai Hoang no.32 (excellent)

29.000.000

Cây đàn của nghệ nhân Hải Hoàng, một luthier trẻ mới nổi ở Việt Nam.

Âm thanh ấn tượng, nhạy bén và phong phú về màu sắc là điểm cộng của cây đàn.

• Thông số đàn:

Top: cedaz

Back, side: India rose wood

Scale, nut: 650mm, 52mm

Kèm case và dây Hannabach