Juan Hernandez Sonata CE (brand new)

42.000.000

Cây đàn với ngoại hình duyên dáng và âm thanh rất sông động, chưa cần sử dụng hệ thống khuyếch đại, âm mộc của cây đàn đã rất đầy đủ và ấn tượng.
Đàn sử dụng hệ thống EQ cao cấp nhất của Fishman, kèm theo case thủ công của chính hãng sản xuất. Scale 52mm, nut 50mm.