Matsuoka no.80 Special – 1974 (very good)

40.000.000

Matsuoka no.80 tem nâu 2 chỉ cần trong những năm 7x thực sự rất quý hiếm và được ưa chuộng. Một cây đàn gắn thêm chữ “special” lại càng hiếm, ngoài ra là tình trạng của cây đàn vẫn còn rất tốt. Hầu hết các cây đàn no.80 cùng thời đều đã ố lưng rất nặng, nứt và nhiều vết tích nhưng cây đàn này vẫn còn rất đẹp. Cần đàn thẳng và action rất thấp, dễ chơi.
Một cây đàn rất đáng để sưu tầm với bộ gỗ Brazil rất đẹp.

• Thông số đàn:
Top: spruce
Back, side: Brazil rose wood
Scale, nut: 660mm, 52mm