Natasha S1 (very good)

24.000.000

Hết hàng

Cây đàn rất đặc biệt của Trung Quốc có giá xuất xưởng khoảng 1700usd.

Âm thanh rất trong sáng và biểu cảm, âm lượng tốt.

Độ mới cây đàn vẫn còn khoảng 85%.

• Thông số đàn:

Top: Solid

Back and side: Cocobolo

Scale: 650mm

Nut: 52mm