Sakurai Maestro RF (hàng order giảm giá)

187.000.000

Khi đặt trước sản phẩm này, khách hàng sẽ được giảm 15% giá trị sản phẩm so với khi mua có sẵn, thời gian nhận đàn là 3 – 4 tháng.