Stella – 2021 (brand new)

95.000.000

Stella – cây đàn đầu tay của Luthier So Kimishima – hậu duệ đời thứ 3 nhà Kohno đã về đến Showroom Emotion.
Một cây đàn có giá trị rất cao về giá trị sưu tầm và âm thanh cũng thực sự lôi cuốn.