Yamaha G 100 (very good)

2.900.000

Hết hàng

Một cây đàn mặt top Cedaz đỏ với hình thức và âm thanh tốt, phù hợp cho những người bắt đầu tập đàn.