Yamaha G250 (like new)

Một cây đàn phổ thông nhưng xứng đáng là đàn sưu tập vì độ mới của nó đến 99% dù đã hơn 40 năm tuổi đời.