Yamaha GC30A 650mm – 1983 (excellent)

95.000.000

Cây đàn voi cùng quý hiếm bởi vẻ đẹp của hình thức và âm thanh, đặc biệt kích cỡ 650mm là rất hiếm đối với Yamaha Top model thời điểm thập niên 80,90.

Thông số đàn:
Top: spruce
Back, side: Brazil rosewood
Scales, nut: 650mm, 52mm
Case Yamaha zin