Zen-on ZG 300 (very good)

7.000.000

Một cây đàn của hãng đàn phổ thông truyền thống Zen-on. Cây đàn có giá xuất xưởng là 30.000¥ Nhật cách đây khoảng 40 năm trước.

Hình thức đẹp, gỗ đàn được xử lý rất tốt cùng các vị trí trên đàn vẫn chuẩn xác, tạo nên một cây đàn phổ thông dưới 10 triệu khó có thể tốt hơn.