Hiển thị kết quả duy nhất

Đàn cao cấp (17 - 500 triệu)

Kohno 5 – 1967 (Excellent)

60.000.000