Hiển thị tất cả 4 kết quả

220.000.000

Đàn cao cấp (17 - 500 triệu)

Ramirez 1a (dấu đỏ 1986) – 1989 (Excellent)

170.000.000

Đàn cao cấp (17 - 500 triệu)

Sakurai no.10 – 1979 (excellent)

52.000.000

Đàn cao cấp (17 - 500 triệu)

Otto Vowinkel 2a Cedaz

40.000.000