Hiển thị kết quả duy nhất

Đàn cao cấp (17 - 500 triệu)

Sumio Korusawa no.30 – 1982 (Excellent)