Hiển thị tất cả 3 kết quả

220.000.000

Đàn cao cấp (17 - 500 triệu)

Ramirez Anos 130 – 2016 (mint)

48.000.000

Đàn cao cấp (17 - 500 triệu)

Sakurai no.10 – 1979 (excellent)

52.000.000