Masaru Kohno Maestro – 1998 (mint)

999.999.999

Một cây đàn vô cùng quý hiếm và có giá trị lịch sử.

Đây là một trong vài cây cuối cùng của Masaru Kohno trước khi ông mất cũng vào năm 1998.

Kể từ khi bắt đầu thay đổi kích cỡ đàn từ 660mm sang 650mm, chỉ có khoảng 150 cây Maestro được ông làm cho đến lúc mất.

Nếu nói đây là cây đàn quý nhất trong kho tàng để lại của Masaru Kohno cũng không có gì sai, một cây đàn được ông sinh ra vào năm ông mất, hiện trạng vẫn mới 99% cùng âm thanh đẹp và vô cùng tinh tế.