Picado Concerto – 2022 (brand new)

110.000.000

Out of stock

Antonio Picado là thương hiệu làm đàn thủ công mang tính gia đình có truyền thống tại Tây Ban Nha, thuộc trường phái Barcalona. Picado nổi tiếng với chất lượng làm đàn nổi trội so với tầm giá, với lối làm đàn thủ công và số lượng khá hạn chế. Hiện tại, toàn bộ xưởng đàn của Picado không quá 5 người, bao gồm cả thợ sơn.

Picado C1 là mẫu Top model theo hệ nan truyền thống của Picado, với mặt Top spruce và đặc biệt lưng hông được làm từ gỗ Brazil quý hiếm.