Ahambra 6P (like new)

18.000.000

Cây đàn mới sử dụng làm mẫu tại show room trong 1 năm nay, đến giờ vẫn như một cây đàn mới nguyên. Âm thanh rõ ràng, mạnh mẽ và ấm nồng, đậm chất TBN.

• Thông số đàn:
Top: Cedaz
Back, side: Eboni
Scale, nut: 650mm, 52mm