Enzo Rosa – 2023 (brand new)

45.000.000

Cây đàn của nghệ nhận Argentine làm hoàn toàn thủ công, với âm thanh sống động và giàu màu sắc.