Esteve Anivesario – 2024 (brand new)

175.000.000

Cây đàn làm kỷ niệm cho Esteve với số lượng hạn chế do nghệ nhân Manuel Adalid thực hiện. Với chất lượng gỗ rất cao cùng kỹ thuật đóng thượng thừa, đây là cây đàn có âm thanh rất đặc biệt. Âm thanh trong vắt và nồng ấm chính là điểm cộng của model này.

Top: Cedaz
Back, side: Cocobolo
Scale, nut: 650mm, 51mm