Juan Hernandez Maestro – 2024 (brand new)

75.000.000

Cây đàn có âm thanh rất ấn tượng, mạnh mẽ và một dải tần rộng, độ sâu đáng kinh ngạc.

Top: Cedaz
Back, side: Cocobolo
Scale, nut: 650mm, 51mm