Masaki Sakurai 77th – 2021 (brand new)

390.000.000

Chỉ có 20 cây trên thế giới với bộ gỗ Brazil hơn 300 năm tuổi do Masaru Kohno mua của nhà Hermann Hauser 1 những năm 60 thế kỷ trước.
Xin chúc mừng cho những ai đã may mắn sở hữu được 1 trong số 20 cây này, và nhớ đừng nóng vội bán dưới 2 triệu ¥ Nhật vì âm thanh của Sakurai 77th không hề thua kém guitar của các huyền thoại đã khuất núi những năm xa, và lịch sử sau này sẽ chứng minh, nó không hề kém ở giá trị sưu tầm.