Masaru Kohno 1963 (very good)

999.999.999

Cây đàn được chế tác từ trước khi Kohno được nhận giải nhất làm đàn tại Bỉ. Các guitar thời kỳ này của Kohno đều làm 100% thủ công và không có model như về sau này.
Ngoại hình đàn vẫn rất đẹp và không nứt vỡ dù đã 60 năm. Âm thanh là sự biến ảo, trong vắt và đầy nội âm. Một cây đàn hiếm và gần như không thể định giá.