Hiển thị kết quả duy nhất

Đàn cao cấp (17 - 500 triệu)

Masaru Kohno 1963 (very good)

999.999.999