Masaru Kohno 5 – 1969 (excellent)

45.000.000

Hết hàng

Những năm trước 1970, đàn Kohno đặc biệt giá trị vì Kohno mới dành giải nhất guitar thế giới tại Bỉ và chưa mở rộng quy mô cũng như vẫn giữ các tiêu chuẩn âm thanh cũ của mình.

Kohno 5 – 1969 tại show room có độ mới đặc biệt, hoàn toàn nguyên bản dù đã hơn 50 năm tuổi. Cần đàn và action hoàn hảo.

• Thông số đàn:

Top: spruce

Back, side: Indian rose wood

Scale, nut: 655mm, 52mm

Kèm case và dây Savarez