Masaru Kohno no.30 – 1981 (excellent)

75.000.000

Hết hàng

Cây đàn là model đứng thứ 2 ở thời điểm năm 1981 của nhà Kohno.

Với cấu hình Top spruce và lưng hông Brazil rose wood cùng âm thanh ngọt lịm, cân bằng, Kohno 30 – 1981 là cây đàn được săn đón bởi các nhà sưu tầm đàn.