Matsuoka no.100 – 1972 (very good)

65.000.000

Cây đàn rất hiếm, thậm chí có thể không có cây thứ 2 tại Việt Nam.
Một cây đàn Top của Matsuoka với âm thanh rất clear và tinh tế