Otto Vowinkel 2a – 2022 (brand new)

38.000.000

Hết hàng

Cây đàn sản xuất tại Tây Ban Nha, trong xưởng của Picado Guitar theo yêu cầu thiết kế của nghệ nhân nổi tiếng Hà Lan Otto Vowinkel.
Âm thanh của Picado có đặc trưng là đượm và rất tách bạch, clear.

• Thông số đàn:
Top: Cedaz
Back, side: India Rosewood
Scale, nut: 650mm, 52mm