Picado C1 – 2023 (brand new)

110.000.000

Hết hàng

Xét về vật liệu và chất lượng cúa Picado Concerto C1, rõ ràng đây là cây đàn quá ấn tượng.
Picado vẫn sử dụng gỗ Brazil cho lưng và hông của các model C1 nếu được yêu cầu. Với hệ nan double top, âm thanh của đàn rất rộng mở những vẫn nóng bỏng đúng chất Tây Ban Nha. Đàn rất dễ chơi và thân thiện khi ôm.