Sakazo Nakade no.2000 – 1976 (very good)

20.000.000

Hết hàng

Cây đàn được sản xuất từ 47 năm về trước nhưng tình trạng vẫn rất tốt
ngoài các vết xước trên mặt đàn không nghiêm trọng, cần đàn thẳng và action rất tốt, dễ bấm.
Âm thanh của cây đàn ấm và khá vang.

• Thông số đàn:
Top: spruce
Back, side: India rose wood
Scale, nut:650mm, 52mm
Kèm case và dây đàn.