Masaki Sakurai PC – 2023 (brand new)

Cây đàn tuyệt vời được chế tác bởi nghệ nhân Masaki Sakurai, cũng là mẫu đàn được giải nhất tại Paris năm 1988 của ông.
Cây đàn với vẻ đẹp không thể diễn tả cùng âm thanh vô cùng tinh tế, lắng đọng là lựa chọn không thể tốt hơn.