Esteve 9 CB (brand new)

35.000.000

Hết hàng

Cây đàn có âm thanh mượt mà và rất hoà quyện. Ngoại hình là những nét tinh tế và truyền thống.